Thanh toan

Started by kellynguyen 2014-11-30 at 07:33
0 replies to this topic
kellynguyen
Standard
Posts: 1
Các anh em cho mình hỏi tí: Mình thanh toán nó bảo gửi ảnh paypal cho nó là sao? Gửi thế nào? Nhờ tư vấn giùm